Office 365 kao platforma za nastavu

Počeo sam da pišem za časopis “Inovacije u nastavi“. Prvi tekst koji sam objavio bavi se primenom Office 365 platforme u obrazovnim ustanovama.

Download:
Office 365 kao platforma za nastavu

0365