My session at ITPro Serbia user group meetup – January 31st 2018

On January 31 2018, I delivered lecture at ITPro Serbia user group monthly meetup. The session name was: “Office 365, cloud apps and security”.

I spoke about security of Office 365 tenants and user data stored in Office 365 services. I went through a lot of demos, including Security & Compliance portal, Cloud App Security platform as well as comparison between Cloud App Security and Office 365 Cloud App Security.

Continue reading

Nano server – ITPro korisnička grupa, februar 2016

26. 02. 2016. sam, u prostorijama kompanije Microsoft Srbija, a u okviru “ITPro Serbia” korisničke grupe, održao predavanje na temu “Nano server u Windows Serveru 2016 TP4”. Za osnovu predavanja sam iskoristio materijale sa predavanja koje sam održao na Jahorini, na “MS Community 4” konferenciji. Tada sam predavao o Nano serveru u tada dostupnom Windows Serveru TP3, dok sam na korisničkoj grupi pričao o tome šta nam je novo, kada je Nano server u pitanju, doneo Windows Server 2016 u izdanju Technical preview 4.

nanotp4

 

nanotp4-2

Moje predavanje na ITPro Serbia korisničkoj grupi

16. 12. 2015. sam, u prostorijama kompanije Microsoft Srbija, a u okviru “ITPro Serbia” korisničke grupe, održao predavanje na temu “Azure RMS i Office365”.

RMS

Na osnovu utisaka sa predavanja koje sam, na istu temu, održao u Zagrebu, produžio sam predavanje, uneo pitanja koja je zagrebačka publika postavljala, prikazao malo više demoa, tako da je čitavo predavanje trajalo preko dva sata. Posebnu zahvalnost dugujem Nenadu Šljiviću, koji nam je ukratko objasnio koje sve zaštite podataka on ima na raspolaganju, kao zaposleni kompanije Microsoft, kao i to na koji ih način koristi.

Prezentaciju koju sam koristiti na predavanju možete skinuti u PPTX formatu sa sledećeg linka.