MS Community konferencija 5 – Jahorina

16.9.2016. je održana peta po redu MS Community konferencija na Jahorini. Imao sam čast da pričam o Azure RMS tehnologijama, njenom korišćenju u cloud okruženju, kao i o načinima na koji se on-premises servisi mogu integrisati sa cloud uslugom u cilju zaštite podataka i infrastrukture.

Na predavanju je bilo reči o sledećem:

  1. Uključivanje Azure RMS servisa
  2. Dodeljivanje admin prava za Azure RMS
  3. Azure RMS i Exchange Online integracija
  4. Protected mail demo
  5. Azure Active Directory – templates
  6. SharePoint and RMS integration
  7. Office 365 message enkripcija
  8. Azure RMS for individuals
  9. InPlace protection
  10. PDF protection