Catalin Gheorghiu – IoT fun and games

Catalin Gheorghiu (MVP iz Temišvara, Rumunija ) održao je predavanje na temu Internet of Things (IoT) nazvano “IoT fun and games”. Predavanje je počelo podsećanjem na našeg dragog kolegu predavača Janka Radusinovića, koji je sa Catalin-om često predavao na temu IoT koncepta.

Predavanje se vrtelo oko jednog demo-a (i to sa puno čokoladica) koji pokazuje skoro sve Microsoft IoT tehnologije na delu, jedan reflex test.

Catalin

Raspberry Pi2 sa Windows 10 IoT izdanjem  je na testu bio glavni: random pali jedan LED i čita za koliko vremena 2 foto otpornika “vide” svetlost. Učesnici su sa 2 mobilna telefona (jedan Windows Embededd 8.1 Handheld i jedan Windows 10) poslali komande da 2 Arduino ploče (koristeći Windows Remote Arduino i Windows Virtual Shields for Arduino) pale svaki po jedan LED i tako daju svetlosni input Pi2. Pi2 vrti mali user interface na monitoru (koje je pol, godište, levak ili ne, takmičara iz publike i proglašava pobednika :)) i posle sve podatke prosleđuje na Azure IoT Hub-a, za dalju upotrebu.

Poruku predavanje: idite na www.windowsondevices.com/ i počnite da pravite IoT rešenja – sa Windows 10 (UWP i Azure) nikada nije bilo lakše napraviti moćna IoT rešenja…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s