Hadoop ekosistem u praksi: socijalne mreže – unapređenje prodaje i servisa

Vladimir Marković, Darko Marjanović i Miloš Milovanović su održali predavanje na temu korišćenja Hadoop ekosistema i socijalnih mreža u cilju unapređenja prodaje i servisa. Big Data tehnologije su privukle veliki “buzz”, ali i dalje postoji mali broj praktičnih primera korišćenja ovakvih tehnologija u poslovnim okruženjima.

Trenutak pred početak predavanja, poslednje pripreme u toku:
Hadoop

U uvodnom delu prezentacije Vladimir Marković je govorio o poslovnom problemu koji je identifikovan, kao i o faktorima koji su uticali na donošenje odluke da se za rešavanje problema koriste upravo tehnologije zasnovane na Hadoop-u. Predstavljeni su slučajevi korišćenja rešenja. Identifikovana su pitanja na koja je potrebno odgovoriti, a koja se tiču zadovoljstva kljienta proizvodom/uslugom i korišćenja opisane tehnologije za unapređenje prodaje i servisa koji se nude klijentima.

U sledećoj sekciji predavanja Darko Marjanović je objasnio osnovne koncepte Hadoop-a. Detaljno je opisana arhitektura implementiranog rešenja, sa svim njegovim komponentama. Jedna od prednosti implementiranog rešenja je korišćenje resursa koji nisu hardverski zahtevni.

Zatim je Miloš Milovanović predstavio osnovne koncepte koji se tiču obrade podataka na Hadoop-u, a koji su primenjeni na projektu. Korišćenjem standardnih alata iz Hadoop stack-a je moguće značajno ubrzati sve procese obrade podataka i isporučiti korisne informacije dobijene od prikupljenih podataka u nekoliko koraka obrade. Na kraju predavanja je Vladimir Marković predstavio integraciju implementiranog rešenja sa postojećim DWH okruženjem, i krajnju korisničku aplikaciju za rad sa prikupljenim postovima od interesa.

Cilj predavanja je bio da se razjasni Big Data koncept i njegova pozicija u poslovnom okruženju, i mogućnost integracije u postojeći DWH. Takođe, cilj je bio i predstavljanje pristupa rešavanju poslovnog problema koji je u domenu Big Data, uz korišćenje infrastrukture koja nije hardverski zahtevna.

Prezentaciju možete skinuti sa sledećeg linka:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s