Goran Milanov – SQL Server 2016 Row-level security and Dynamic Data Masking

SQL Server 2016 donosi dosta unapređenja u sigurnosti i privatnosti. Cilj sesije je bio predstavljanje tih unapređenja.

Prisutni su bili, iako je predavanje počelo u 9h ujutru, kada većina još drema, bili izuzetno zainteresovani za temu i sve vreme bili fokusirani na predavača. Učestvovali su u demoima i davali svoje mišljenje o pretpostavljenom toku i rezultatima demoa, a u skladu sa scenarijom koji je postavljen. Prisutni su, za vreme prezentacije postavili veliki broj izuzetno korisnih pitanja, što je predavaču pomagalo da usmeri tok prezentacije i fokusira se na konkretne celine.

slika

Continue reading

Miloš Radivojević – SQL Server In-Memory OLTP u praksi

Iako je SQL Server In-Memory tehnologija dostupna već bezmalo dve godine i dalje je broj uspešnih i respektabilnih implementacija prilično skroman. U ovoj sesiji je autor odabrao i predstavio tri praktična i u stvarnosti implementirana use case-a iz kompanije bwin.party iz Beča.

Detaljno je prikazano kako je In-Memory tehnologija pomogla bwin-u da prevaziđe preoblem skaliranja na ASP Session State serveru i da 18 servera pod SQL Server 2012 zameni samo jednim SQL Server 2014 sa In-Memory tabelama i pritom od pređašnjeg limita od 15.000 zahteva u sekundi bude u stanju da podrži impozantnih 450.000 zahteva.

slika Continue reading

Catalin Gheorghiu – IoT fun and games

Catalin Gheorghiu (MVP iz Temišvara, Rumunija ) održao je predavanje na temu Internet of Things (IoT) nazvano “IoT fun and games”. Predavanje je počelo podsećanjem na našeg dragog kolegu predavača Janka Radusinovića, koji je sa Catalin-om često predavao na temu IoT koncepta.

Predavanje se vrtelo oko jednog demo-a (i to sa puno čokoladica) koji pokazuje skoro sve Microsoft IoT tehnologije na delu, jedan reflex test.

Catalin

Continue reading

Miloš Živadinović: Analiza i poređenje sandbox rešenja platformi Windows phone 8.1 i Android

Predavanje je održano pri kraju konferencije Sinergija, u vremenskom slotu od 17-18h u sali Adriatic, ali je, nezavisno od toga, bilo zapaženo prisustvo male, ali intrigirane publike. Miloš Živadinović je student četvrte godine Fakulteta Organizacionih Nauka i trenutno je angažovan kao saradnik van radnog odnosa na matičnom fakultetu za oblasti računarske bezbednosti i biometrije. Ovo je Miloševo prvo predavanje na konferenciji Sinergija.

01

Continue reading

Hadoop ekosistem u praksi: socijalne mreže – unapređenje prodaje i servisa

Vladimir Marković, Darko Marjanović i Miloš Milovanović su održali predavanje na temu korišćenja Hadoop ekosistema i socijalnih mreža u cilju unapređenja prodaje i servisa. Big Data tehnologije su privukle veliki “buzz”, ali i dalje postoji mali broj praktičnih primera korišćenja ovakvih tehnologija u poslovnim okruženjima.

Trenutak pred početak predavanja, poslednje pripreme u toku:
Hadoop

Continue reading