Office 365 za akademske ustanove

Obrazovne institucije u Srbiji imaju opciju besplatnog korišćenja Office 365 paketa kroz plan A2.

Da bi se omogućilo školama da se lakšu snađu u postupku prijave za ovu uslugu, lokalna kancelarija kompanije Microsoft je kroz program “Partner u učenju” podržala pravljenje uputstava za školskog administratora ove u sluge, nastavnika i učenika.

Priručnik za administratore

Priručnik za nastavnike

Priručnik za učeni

o365pil

Više informacija možete naći na sajtu Microsoft-ovog PIL časopisa.