Automatski download slika u Outlook-u 2010

Outlook 2010

 1. Kliknuti na File tab i izabrati Options.
 2. Izabrati Trust Center a potom kliknuti na dugme Trust Center Settings…
 3. Kliknuti na Automatic Download i odštiklirati opciju Don’t Download pictures automatically in HTML e-mail messages or RSS Items.

Ukoliko želite da podesite automatski download slika samo za određene pošiljaoce, možete ih dodati na vašu Safe Senders listu.

 1. Desni klik na poruku.
 2. Izaberite Junk i kliknite potom na Junk E-mail Options… .
 3. Kliknite na Safe Senders tab a potom na Add. Nakon toga unesite adresu pošiljaoca

Windows firewall u XP-u

Jutros mi se javila koleginica i prijavila da joj ne radi Firewall na kućnom računaru. Startovanje control panel appleta nije bilo moguće uz neku nebuloznu poruku o grešci tamo negde u tamo nečemu.

Uputio sam je services.msc, međutim tu je nastao problem jer Windows Firewall servisa nije bilo! Nakon malo guglanja našao sam rešenje problema u Microsoft bazi znanja KB920074:

Call the “Setup API InstallHinfSection” function to install Windows Firewall

To install Windows Firewall, follow these steps:

 1. Click Start, click Run, type cmd, and then click OK.
 2. At the command prompt, type the following command line, and then press ENTER:
  Rundll32 setupapi,InstallHinfSection Ndi-Steelhead 132 %windir%\inf\netrass.inf
 3. Restart Windows,
 4. Click Start, click Run, type cmd, and then click OK.
 5. At the command prompt, type the following command, and then press ENTER:
  Netsh firewall reset
 6. Click Start, click Run, type firewall.cpl, and then press ENTER. In the Windows Firewall dialog box, click On (recommended), and then click OK.

Nakon kliktanja i pisanja navedenog u proceduri iznad, Windows Firewall je najnormalnije proradio. 🙂